Årshjul

Aktivitetsudvalget

Sæsonen 2023/2024

Efterår 2023

Mandag – Uge 33
Sæsonstart
Weekenden – Uge 33
Fælles ungdomsstævne – Frederikshavn
Efterår
Arbejdsdag i hallen eksagt dato kommer
Tirsdag 17. oktober kl. 10-14

Træningscamp med sjov i Efterårsferien. Læs mere (åbner Facebook)

Onsdag 18. oktober kl. 10-14

Træningscamp med sjov i Efterårsferien. Læs mere (åbner Facebook)

Fredag 20. oktober kl. 17

Forældre/barn-stævne i hallen i Efterårsferien. Læs mere (åbner Facebook)

Ultimo oktober

(Opdateres)

Holdturnering starter

20- 21. december

Juleafslutninger for ungdomshold

22. december

Juleferie

Forår 2024

2. januar

Forårssæson – Start

Vinterferien

Overnatning i hallen med hygge og spisning. Mere info følger senere.

Medio marts

(Opdateres)

Holdturnering slutter

Medio marts

(Opdateres)

Arbejds dag i hallen eksakt dato kommer sener

14. april

Klubmesterskab

6 maj – Uge 19

Sommertræning starter. Mere info følger senere.