Årshjul

Aktivitetsudvalget

Sæsonen 2022/2023

Efterår 2022

Mandag – Uge 33
Sæsonstart
Weekenden – Uge 33
Fælles ungdomsstævne – Frederikshavn
Tirsdag 18. oktober kl. 10-14

Træningscamp med sjov i Efterårsferien. Læs mere (åbner Facebook)

Onsdag 19. oktober kl. 10-14

Træningscamp med sjov i Efterårsferien. Læs mere (åbner Facebook)

Fredag 21. oktober kl. 17

Forældre/barn-stævne i hallen i Efterårsferien. Læs mere (åbner Facebook)

Ultimo oktober

(Opdateres)

Holdturnering starter

19. – 20. december

Juleafslutninger for ungdomshold

21. december

Juleferie

Forår 2023

3. januar

Forårssæson – Start

Vinterferien

Overnatning i hallen med hygge og spisning. Mere info følger senere.

Medio marts

(Opdateres)

Holdturnering slutter

15. april

Klubmesterskab

1. maj – Uge 18

Sommertræning starter. Mere info følger senere.